Skip to main content

Meillä on yli 20 vuoden kokemus sähkölinjojen huoltoraivauksista. Lisäksi olemme ammattilaisia sähkölinjojen reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuiden sekä helikopteriraivausten ja tarkastusten toteuttamisessa. Henkilöstömme on perehdytetty toimimaan turvallisesti sähkölinjojen läheisyydessä. Omien työntekijöidemme ja ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme toteuttaneet puustonkäsittelytöitä sähkölinjojen läheisyydessä tuhansia kilometrejä. Hoidamme projektit alusta loppuun suunnittelusta ja lupaprosesseista käytännön toteutukseen. 

Olemme kaataneet työksemme ongelmapuita lukemattomia määriä ja tarjoamme ammattitaitoista puunkaatopalvelua myös yksityisille aurinkovoimaloiden asennuksen yhteydessä. Voimme poistaa aurinkopaneelien tieltä varjostavat puut ja hoitaa tarvittavat lupaprosessit. Yrityksemme käytössä on nostokorikalustoa ja mm. puunkaatoon suunniteltu giljotiinikoura. Myös puunkaatotoimintamme kuuluu vahinkovakuutuksemme piiriin. Sähköverkkourakoitsijana osaamme huomioida myös mahdolliset ilmajohdot puun kaatojen yhteydessä. 

Kauttamme saat: 

  • Sähköverkon huoltoraivaukset 
  • Helikopteriraivaukset ja -tarkastukset 
  • Sähkölinjojen vierimetsä- ja reunavyöhykehakkuut 
  • Suurhäiriötilanteet ja myrskytuhojen korjaus myös helikopterilla 
  • Puunkaadot aurinkovoimaloiden asennusten yhteydessä